GDPR

LIFE VISION, s.r.o. rešpektuje súkromie každej osoby, ktorá navštívi webovú stránku www.lifevision.sk alebo reaguje na reklamy či iné oznamy. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov špecifikuje použitie informácií, ktoré LIFE VISION  v tejto súvislosti zhromažďuje, spracováva a uchováva.

Je pre nás dôležitá ochrana Vášho súkromia a Vašich osobných údajov. Jedným z dôležitých aspektov v rámci našej činnosti je zodpovedne zaobchádzanie s Vašimi údajmi v súlade s právnymi normami. K tomu sa radí taktiež detailné vyhlásenie o tom, ktoré z Vašich poskytnutých údajov archivujeme. Našim cieľom je zabezpečenie dôvery a istoty našej spoločnosti v tej najvyššej miere. Z toho dôvodu by sme Vás týmto radi informovali o spôsobe, miere a účelu zhromažďovania a použitia Vašich osobných údajov.

1.1. Zhromažďovanie osobných údajov

Prostredníctvom návštevy prístupných častí webovej stránky www.lifevision.sk nezhromažďujeme, s výnimkou nižšie uvedených položiek, žiadne údaje osobného charakteru. (napr. mená, adresy, telefónne čísla, emailové adresy alebo IP adresy)

 

​​​​​​​1.2. Vkladanie údajov do kontaktného formulára

Ak nám cez internetovú stránku vyplňujete kontaktné formuláre  o Vás, konáte tak úplne dobrovoľne. Tieto údaje archivujeme a spracovávame preto, aby sme mohli reagovať na Vaše otázky alebo zaslať Vami požadované informácie. Ak ste prejavili záujem stať sa obchodným partnerom LIFE VISION, budeme Vaše osobné údaje archivovať pre účely vypracovania a zavedenia Vášho osobného profilu, zapracovanie do systému odbytu spoločnosti LIFE VISION a s tým spojené činnosti ako obchodného partnera. Ak máte záujem pôsobiť ako obchodný partner v zahraničí, odovzdáme Vami poskytnuté osobné údaje nášmu zastúpeniu v zahraničí.

 

1.3. Etracker Cookies

Z údajov je vytvorený pseudonym profilu užívateľa pre štatistické účely. Na tieto účely môžu byť použité cookies. V prípade cookies sa jedná o krátke textové súbory, ktoré sú ukladané vo Vašom počítači. Umožňujú opätovné rozpoznávanie internetového vyhľadávača. Archivované údaje budú využité výhradne na štatistické účely, ich poskytovanie tretím osobám je vylúčené, či už komerčnému alebo nekomerčnému využitiu. Zhromažďovanie a archivácia osobných údajov môžu byť kedykoľvek do budúcna zamedzené alebo si jednoducho prednastaví svoj vyhľadávač tak, aby boli cookies zamietnuté.

 

1.4. Poskytovanie údajov tretím stranám

Mimo vyššie uvedenú výnimku vzťahujúcu sa na poskytovanie osobných údajov v rámci kontaktných formulárov, neposkytujeme Vaše osobné údaje tretím stranám. Nerealizujeme v žiadnom prípade akýkoľvek obchod s osobnými údajmi alebo adresami. Vaše osobné údaje sú spracovávané výhradne našou spoločnosťou alebo dôveryhodnou spoločnosťou, ktorá nám poskytuje informačné služby.

 

1.5. Bezpečnosť

Zaviedli sme príslušné technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia, aby sme zamedzili neúmyselnému a neoprávnenému vymazaniu, pozmeňovaniu, strate, odovzdávaniu alebo neoprávnenému zaobchádzaniu s Vašimi osobnými údajmi.

 

1.6. Odkazy

Za obsah odkazov spoločnosti alebo osôb, ktoré sú na našej webovej stránke, nenesieme žiadnu zodpovednosť. Upozorňujeme, že v oblasti ochrany Vašich osobných údajov na týchto odkazoch sú platné informácie, ktoré sú na nich uvedené.

 

1.7. Stiahnutie Podmienok osobných údajov

Na tejto internetovej stránke www.lifevision.sk si môžete kedykoľvek stiahnuť informácie o Ochrane osobných údajov. Prípadné zmeny podmienok o využití osobných údajov a informácie o ochrane osobných údajov sú taktiež k dispozícii.

 

1.8. Máte ďalšie otázky alebo podnety?

Neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom emailovej adresy office@lifevision.sk alebo prostredníctvom zákazníckeho servisu na telefónnom čísle: 0904 796 697.

Loading...